Skip to main content
DLAu

Google Hangout trong giảng dạy

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ cùng với đòi hỏi ngày càng cao của xã hội về khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của mọi người, đặc biệt là đối với sinh viên, những người sẽ tiếp cận trực tiếp với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội thì một trong những biện pháp quan trọng là đổi mới cách dạy và học theo hướng tạo cho sinh viên chủ động hơn trong việc tiếp thu kiến thức, lấy tự học, tự nghiên cứu làm hoạt động quan trọng. Đế đảm bảo được yêu cầu này, giảng viên phải đổi mới áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, đổi mới cách chuẩn bị và sử dụng bài giảng. Hiện nay có khá nhiều ứng dụng phục vụ cho công tác giảng dạy đại học giúp cho giáo viên có thể tiếp cận với công nghệ và từng bước đưa sinh viên của mình đến gần hơn với các công cụ hỗ trợ tốt cho việc dạy và học trên giảng đường đại học. Trong bài khóa học này tôi muốn đề cập một ứng dụng rất mạnh của Google giúp cho mọi hoạt động trong lớp trực tuyến được diễn ra một cách nhanh nhất và hiệu quả: Google hangout

Giới thiệu chung

Đây là tutorial giúp các giảng viên sử dụng google hangout trong tổ chức, vận hành và quản lý các lớp học trực tuyến.

Enroll