Skip to main content

Keep learning, wherever you are

Unlocking Knowledge, Empowering Minds

Explore courses

Keep learning, wherever you are

Unlocking Knowledge, Empowering Minds

Explore courses
Courses
 • Demonstration Course DemoX
  • edX
  • DemoX
  • Starts:
 • Giao tiếp văn hóa C701CV6
  • DLA.D.TA
  • C701CV6
  • Starts:
 • Testing OpenEDX CS101
  • LongAnX
  • CS101
  • Starts:
 • Nguyên lý thống kê & Thống kê ứng dụng D0044NU4
  • DLAu
  • D0044NU4
  • Starts:
 • Tin học đại cương 2 D004TH2
  • DLAu
  • D004TH2
  • Starts:
 • Phương pháp soạn thảo văn bản D004VB2
  • DLAu
  • D004VB2
  • Starts:
 • Ngoại ngữ 2 D104NN8
  • DLAu
  • D104NN8
  • Starts:
 • Tin học ngành xây dựng 2 (BIM) D104TH4
  • DLAu
  • D104TH4
  • Starts:
 • Chính sách tiền tệ D403CT3
  • DLAu
  • D403CT3
  • Starts:
 • Nghệ thuật hùng biện D701HB7
  • LongAnUnioversity
  • D701HB7
  • Starts:
Testimonials
 • PGS.TS. Lê Đình Tuấn
  PGS.TS. Lê Đình Tuấn
  Giảng viên
  Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • PGS.TS. Đặng Thị Phương Phi
  PGS.TS. Đặng Thị Phương Phi
  Giảng viên
  Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • TS. Đoàn Thị Hồng
  TS. Đoàn Thị Hồng
  Giảng viên
  Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • TS. Lê Thị Kim Yến
  TS. Lê Thị Kim Yến
  Giảng viên
  Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • GS.TS. Trương Quang Vinh
  GS.TS. Trương Quang Vinh
  Giảng viên
  Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn
  PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn
  Giảng viên
  Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • TS. Lê Đình Kỳ
  TS. Lê Đình Kỳ
  Giảng viên
  Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • TS. Nguyễn Kim Chung
  TS. Nguyễn Kim Chung
  Giảng viên
  Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Our partners